featured-tubes-twig-960x280

Styrelsen

Forskningsfondens styrelse beslutar om utdelning av forskningsanslag, förvaltning av fondmedel samt information om den forskning som stöds. Vid Astma- och Allergiförbundets kongress i maj 2016 valdes följande styrelse för 2016-2019:

Robert Hejdenberg
Ordförande

Ingrid Kallström Bengtsson
Vice Ordförande

Lena Bertilsson
Ledamot

Susanne Hejra
Ledamot

Gisela Petersson
Ledamot

Gunnar Hellberg
Suppleant

Susanne Rosén
Suppleant

Per Åke Wecksell
Suppleant

Styrelsen kan  kontaktas via forskningsfondens kansli:  forskning@astmaoallergiforbundet.se eller tfn 08-506 28 213.

ge-ditt-bidrag-till allergiforskningen

Hjälp allergiforskarna att uppfylla önskningar!

Alla som har någon form av astma eller allergi har saker de önskar att de kunde göra om de inte var allergiska.

Ge ditt bidrag här!