material

Material

 

Forskning i Fokus

Forskning i Fokus är vår forskningsbilaga i tidningen Allergia. I den allra första utgåvan berättar vi om tennisprofilen Magnus Normans insamlingskampanj och presenterar ett urval av de projekt som forskningsfonden är med och stödjer. Meningen är att du ska få en inblick vad som är på gång på forskningsfronten och vad de insamlade pengarna går till. Trevlig läsning!

Ladda ner som PDF


 

945723_storLär dig mer om doftöverkänslighet

Informationsbroschyr om doftöverkänslighet för personer som får luftvägsbesvär av dofter och kemikalier. I denna broschyr belyses förekomst, trolig orsak, utredning och behandlingsmöjligheter av doftöverkänslighet ur olika aspekter. Den är främst ämnad för dig som är drabbad av doftöverkänslighet och vill få mer kunskap om tillståndet.

Ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Temafoldrar och broschyrer” i Butiken)


 

Doftöverkänslighet – sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna

Det finns en särskild grupp av personer som får luftvägsbesvär av dofter och kemikalier. I dagligt tal kallar vi det doftöverkänslighet. Inom vården används begreppet sensorisk hyperreaktivitet, SHR, för detta tillstånd. I den här vetenskapliga kunskapssammanställningen belyses SHR ur olika aspekter.

Ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Böcker och skrifter” i Butiken)


Allergifakta 2016

Astma- och Allergiförbundet fyller 60 år. Från starten 1956 har mycket förändrats. Astma och allergier har ökat och teorierna om varför har hunnit växla några gånger. Det finns intressanta resultat om vad som kan skydda barn mot att få matallergier, något som du kan läsa mer om i denna skrift. Ytterligare två forskningsprojekt presenteras samt förbundets arbete med produktrekommendationerna.

Ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Böcker och skrifter” i Butiken)


rinitastma-folder-a5-montageRinitastma – informationsfolder

Informationsfolder om Rinitastma, ett nytt begrepp som baseras på evidens för en nära koppling mellan rinit och astma hos många patienter. Foldern är en populärvetenskaplig sammanfattning av boken Rinitastma – En sjukdom i hela luftvägen. (Se nedan)

Bläddra i PDF eller Ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Temafoldrar och broschyrer” i Butiken)


Rinitastma – En sjukdom i hela luftvägen

Rinitastma är ett nytt begrepp som baseras på evidens för en nära koppling mellan rinit och astma hos många patienter. Nästan 20 procent av astmapatienterna upplever rinitsymtom varje dag men samtidigt anges att en tredjedel inte får någon behandling för sin rinit. Studier har också visat ett starkt samband mellan rinit och senare astmautveckling. I den här skriften har specialister från alla berörda discipliner samarbetat för att belysa de olika aspekterna av sambandet mellan rinit och astma, hos både vuxna och barn. Syftet är att ge den medicinska professionen, som möter patienter med rinit och astma, ett kunskapsunderlag som för första gången inbegriper hela den inflammatoriska luftvägssjukdomen – rinitastma.

Bläddra i PDF eller ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Böcker och skrifter” i Butiken)


Allergifakta 2015 – Tema: Träna toleransen

Det händer mycket inom forskningen om allergivaccination. Många allergiker skulle få en bättre livssituation av att få tillgång till allergivaccination. Skillnaden mellan hur mycket olika landsting väljer att bekosta allergivaccination är stor. Matallergi finns det ingen vaccination mot, men även där är forskarna på god väg att hitta en behandling. Förutom årets tema kan du läsa om andra projekt Forskningsfonden stöder och hitta statistik om hur vanliga olika former av allergi är.

Bläddra i PDF eller ladda ner som PDF
Beställ : Upplagan är tyvärr helt slut = går ej längre att beställa 


material-gravidbokenSå sköter du om din astma & allergi under graviditeten

För dig som har astma och allergi och är gravid finns det säkert en hel del du undrar över som har med det att göra. Hur påverkar min sjukdom fostret? Kan jag fortsätta ta mina mediciner? Finns det något jag kan göra så att mitt barn inte blir allergiskt? Den här broschyren svarar på de frågorna och ge råd om hur både du och det blivande barnet ska må så bra som möjligt. Den tar också upp saker att tänka på om du ammar. Råden är framtagna av svenska forskare och specialistläkare inom området.

Bläddra i PDF eller ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Temafoldrar och broschyrer” i Butiken)


material-gravid-amningAstma & Allergi – handbok vid graviditet & amning

De vanligaste sjukdomarna hos kvinnor i fertil ålder är astma och allergi. Gravida kvinnor med astma och allergi får ofta divergerande råd angående medicinering och då finns det en risk att kvinnan väljer att underbehandla sig för att hon är rädd att läkemedlen ska skada fostret.

Bläddra i PDF eller  ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Böcker och skrifter” i Butiken)


allergiforskning-folder-iconInformationsfolder om Stiftelsen Astma och Allergiförbundets Forskningsfond

Information om Stiftelsen Astma och Allergiförbundets Forskningsfonds verksamhet och insamlingsarbete.

Bläddra i PDF eller ladda ner som PDF


material-allergifakta-2013-2014Allergifakta 2013/2014 – Tema: Barn

Det finns en anledning till att astma och allergi kallas barnens folksjukdomar. Det är de vanligaste kroniska sjukdomarna under uppväxten. Barnen är huvudpersonerna i de forskningsprojekt som presenteras, vilka alla fått bidrag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, liksom i kapitlen med den senaste kunskapen om hur man ställer diagnos, behandlar och försöker förhindra astma och allergi.

 

Bläddra i PDF eller  ladda ner som PDF
Beställ (du måste klicka på kategorin ”Böcker och skrifter” i Butiken)


material-allergifakta-2012Allergifakta 2012 – Tema: Min önskans stad

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har någon form av allergi. I denna skrift kan du se exempel på forskningsprojekt som Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond stött under de senaste åren. Forskningsprojekt som bidrar till att uppfylla allergikers önskningar om vad de skulle vilja göra om de inte var allergiska.

Bläddra i PDF eller ladda ner som PDF


material-allergifakta-2011Allergifakta 2011 – Tema: Eksem

Eksem är en sjukdom som yttrar sig på olika vis och som har varierande orsaker. Den har också stor inverkan på människors liv, både fysiskt och psykiskt. Här tar vi upp frågan varför man får eksem, nya rön om en viss gens betydelse och eksem som arbetssjukdom.

Ladda ner som PDF

material-allergifakta-2010Allergifakta 2010 – Tema: Inomhusmiljö

Inomhusmiljön påverkar oss alla. I årets Allergifakta ges dels en översikt av den senaste svenska forskningen på området, dels en specialgranskning av miljön på allergiförskolor jämfört med vanliga förskolor.

Ladda ner som PDF

material-allergifakta-2008Allergifakta 2008 – Tema: Pälsdjur

Är det ett skydd mot allergi att växa upp med pälsdjur eller är det en risk? Under senare år har motstridiga forskningsresultat presenterats. I två artiklar redovisar ledande svenska forskare på området vad vi vet i dag – och hur vi ska agera utifrån den kunskapen.

Ladda ner som PDF

material-allergifakta-2007Allergifakta 2007 – Tema: Partiklar

Huvudtema för 2007 års utgåva är partiklar. Kunskapen om vilken påverkan partiklar, från till exempel trafiken, har på vår hälsa har ökat genom forskningen. En kunskap som vi hoppas ska leda till åtgärder som gör att vi alla får en hälsosammare miljö att leva i.

Ladda ner som PDF