Kontakt

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, 2 tr, 118 63 Stockholm
Postadress: Box 170 69, 104 62 Stockholm

Organisationsnummer: 802405-7112

Gåvor: PG 900374-0, BG 900-3740

E-post: forskning@astmaoallergiforbundet.se
Växel : 08-506 28 200

T.f fondsekreterare:
Susanne Rosén
08-506 28 213
070-649 92 45
susanne.rosen@astmaoallergiforbundet.se