allergiforskning-header-grass

Ge Företagsgåva

Vill ditt företag ge en gåva som gör skillnad? Nedan följer tre goda skäl till varför ditt företag bör stödja Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

  • Många av era kunder/medarbetare är berörda. Allergiska sjukdomar är ett stort problem i Sverige idag och barn och ungdomar är drabbade i särskilt hög utsträckning. 30 % av alla skolbarn har sämre livskvalitet på grund av någon allergisk sjukdom. Forskningen kan ge barn med astma möjlighet att obehindrat springa lika fort som kompisarna, följa med på skolutflykt trots mycket pollen eller följa med kompisarna hem trots att de har katt hemma.
  • Allergi är Sveriges största folksjukdom – var tredje person har någon form av besvär. De forskningsprojekt som vi stödjer är väldigt patientnära – vi vill hitta lösningar som förbättrar vardagen för de drabbade. Vi stödjer forskning inom en rad olika konsumentområden som t.ex. inomhusmiljö (fukt, mögel), hudallergi (kontaktallergi mot hygienprodukter), doft- och kemikalieöverkänslighet.
  • Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären vars bidrag är öronmärkta till 100 % för astma- och allergiforskning. Näringslivet, staten, landsting och kommuner finansierar forskning men ingen har öronmärkta pengar till allergiforskning. Allergiforskarna måste därför söka anslag i fri konkurrens med alla andra ämnesområden. Pengarna vi samlar in går till forskningsanslag som varje år tilldelas några av landets bästa forskare inom astma och allergi. En undersökning som vi genomförde 2011 visar att 54 % av forskarna som vi stödjer inte skulle kunna genomföra sitt forskningsprojekt utan våra anslag.

    OBS ! Vi byter teknisk plattform för insamling . Under tiden ligger formuläret för företagsgåva på Astma- och Allergiförbundets hemsida.
    För att ge en företagsgåva, klicka här

För mer information om företagssamarbete och företagsgåvor, kontakta:

T.f fondsekreterare Susanne Rosén
08 – 506 28 213
forskning@astmaoallergiforbundet.se

Du kan också ge en gåva via Postgiro eller Bankgiro.

  • PG: 900374 -0
  • BG: 900-3740

Du kan även sms:a ALLERGI till 729 01 så skänker du 50 kr.

OBS! På grund av den nya lagstiftningen hanteras alla mobila betalningar (som gåvor, parkering, tidningar) av betaltjänsten WyWallet. En första SMS-gåva går dock igenom utan att du är registrerad hos WyWallet. Kostnaden hamnar som förut på din mobilfaktura. Du får sedan ett separat SMS ut med information om WyWallet och hur du kan ansluta dig till tjänsten. Mer information finns på www.wywallet.se.

90_Konto_Logo90-kontot är en bekräftelse för givaren på att insamlingen sköts på ett ansvarfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.