featured-allergiforskare-1-960

Brukarmedverkan i forskningen

Astma- och Allergiförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Reumatikerförbundet samarbetar sedan flera år tillbaka för att öka brukarmedverkan i forskningen. Vi arbetar för att de som berörs av forskningen ska få bättre möjligheter att bidra till den. En central del i verksamheten är att utbilda medlemmar till forskningspartners.

Efter utbildningen kan forskningspartners bland annat representera Astma‐ och Allergiförbundet i  forskningsprojekt där man deltar med sin kompetens och erfarenhet som brukare. Forskningspartners kan på olika sätt delge brukarnas synpunkter till exempel när det gäller inriktning på forskningsprojekt och deras upplägg. Man fyller även en viktig roll som länk mellan forskningen och förbundet.

Rekrytering och uttagning av forskningspartners till grundutbildningen görs löpande. Grundutbildningen sker en gång om året  i Stockholm. Nästa utbildning är den 30 november – 1 december 2018. Sista ansökningsdag för denna utbildning är den 1 oktober 2018.

Är du intresserad?

Ansök om att bli forskningspartner här eller anmäl ditt intresse via e‐post: forskning@astmaoallergiforbundet.se eller via telefon 08‐506 28 213. Du får då en anmälningsblankett där du får berätta om dig själv och varför du skulle vara en bra forskningspartner.

Vad kan en forskningspartner bidra med i ett forskningsprojekt?

För den som forskar kan ett samarbete med våra forskningspartners tillföra nya perspektiv från dem som faktiskt lever med en kronisk sjukdom. Ett påtagligt resultat som visat sig på internationell nivå är att forskare fått en större förståelse för den aktuella sjukdomens olika sidor.

Inget forskningsprojekt är det andra helt likt. En forskningspartner kan därför delta i många olika aktiviteter inom ett projekt. I vissa fall från början till slut, i andra fall kanske läsa in andra studier, delta i diskussioner om kliniska behov eller diskutera etiköverväganden.

Är du forskare och vill komma i kontakt med en forskningspartner ? Hör av dig till Hanna Vihavainen via e‐post: forskning@astmaoallergiforbundet.se eller via telefon 08‐506 28 213.

Exempel på vad en forskningspartner kan göra i ett forskningsprojekt:

• Bidra med allmänna brukarsynpunkter
• Ha synpunkter på forskningsansökan
• Medverka i utformning av information till försökspersoner
• Medverka i rekrytering av försökspersoner
• Ha synpunkter på intervjufrågor
• Delta i val av mätmetoder
• Granska mätprotokoll
• Delta i diskussion om kliniska behov
• Vara ambassadör för kontroversiell forskning
• Delta i diskussion om nya forskningsprojekt
• Fungera som länk mellan förbund och forskningsgrupp
• Sprida och informera om forskningsresultatet

En forskningspartner kan delta i alla dessa moment på olika sätt och i olika hög grad. Hur deltagande kommer att utformas beror på vilket forskningsprojekt det gäller och på en forskningspartners egna kunskaper och intresseområden. Allt eftersom detta projekt utvecklas och en forskningspartner blir mer insatt kommer också möjligheterna att påverka att utvecklas och förändras.

Det viktigaste bidraget en forskningspartner kan ge är kunskapen om att själv leva med en kronisk sjukdom.