featured-nutter-960x270

Beviljade anslag – hit går pengarna!

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond stödjer patientnära forskning som kan höja livskvaliteten för alla som är drabbade av allergiska sjukdomar. Eftersom en rad miljöfaktorer bidrar till allergiska sjukdomars uppkomst vill vi även främja forskning kring inne- och utemiljö. Genom att stödja många olika forskningsprojekt vill vi säkra att medel används för att bedriva forskning efter flera linjer.

Tack vare gåvor från allmänheten har vi kunnat bevilja forskningsanslag till följande forskningsprojekt:

Beviljade anslag 2016

Beviljade anslag 2015

Beviljade anslag 2014

Beviljade anslag 2013

Beviljade anslag 2012

Beviljade anslag 2011

Beviljade anslag 2010

Fondens styrelse fastställde  en ny bidragspolicy i januari 2013 där fonden introducerade en ny form av bidrag för forskningsrelaterade projekt.

Under 2013 har följande forskningsrelaterade projekt beviljats bidrag:

1. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem
Docent Maria Bradley, hudklinken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

2.  Bra mat för alla – En nationell sektorsövergripande innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat
Centrum för allergiforskning (CfA), Karolinska Institutet

3. Nationell databas för livsmedelsreaktioner
Professor Göran Petersson, Linnéuniversitetet

Under 2014 har följande forskningsrelaterade projekt beviljats bidrag:

1. Yrkes- och miljödermatologisk dag 31 oktober 2014 (vetenskapligt möte)
Docent Marlene Isaksson, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö

2. Detektionsmetod för antigener i jordnötter
Forskarstudentgrupp LiU iGEM, Lindköpings universitet

3. Inflammationsgrad i astmatiska barns luftvägar efter adenoidektomi
Specialistläkare Anna Sjögren, Öron-näs-halskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad

4. HOME (harmonizing outcome measures for eczema) möte 22-24 april 2015
Läkare Laura von Kobyletzki, Karlstads universitet

Under 2015 har följande forskningsrelaterade projekt beviljats bidrag:

1.  Identifieringen och omhändertagandet av personer med byggnadsrelaterad ohälsa
Professor Berndt Stenberg, Umeå Universitet

2. Pilotstudie för framställning av provokationsdrycker
Dietist Jenny van Odijk, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

3. Populärvetenskapligt symposium ”Att leva med astma” den 5 maj 2015
Docent Ellen Tufvesson, Lunds Universitet

4. Proinflammatoriska mediatorer vid astma
Elise Jacobson, Lunds Universitet

5. Föreläsning om pollenallergi med livestreaming på webben
Niklas Olin, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm

6. Vetenskapligt symposium ”Olin-studierna 30 år” den 4-5 september 2015
Professor Eva Rönmark, Norrbottens Läns Landsting

7. Detektionsmetod för antigener i jordnötter – fortsättningsbidrag
Forskarstudentgrupp LiU iGEM, Lindköpings universitet

8. Vetenskapligt symposium ”Gunilla Hedlin symposium” den 13 november 2015
Professor Sven-Erik Dahlén, Centrum för allergiforskning (CfA), Karolinska Institutet

ge-ditt-bidrag-till allergiforskningen

Hjälp allergiforskarna att uppfylla önskningar!

Alla som har någon form av astma eller allergi har saker de önskar att de kunde göra om de inte var allergiska.

Ge ditt bidrag här!