featured-allergiforskare-1-960

Bedömning

Bidragspolicy och bedömningsriktlinjer för forskningsanslag

På sitt sammanträde den 23 januari 2013 beslutade Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfonds styrelse om en ny bidragspolicy där även bedömningsriktlinjer för forskningsanslag ingår. Läs hela bidragspolicy här.

Styrelsen har till sitt förfogande en forskningsnämnd, utsedd av förbundsstyrelsen, som består av forskare från olika discipliner. Forskningsnämndens uppgift är att vara vetenskaplig rådgivare till fondstyrelsen i frågor som rör forskningsanslag.

Forskningsnämnden år 2017-2019:

Leif Bjermer, professor, lungmedicin/allergologi, Lund
Christer Janson, professor, lungmedicin/epidemiologi, Uppsala
Gunilla Hedlin, professor, pediatrik/allergologi, Stockholm
Mats Lekander, professor, hälsopsykologi, Stockholm (adjungerad ledamot)
Gunnar Lilja, docent, pediatrik/allergologi, Stockholm
Berndt Stenberg , professor, dermatologi/inomhusmiljö, Umeå
Eva Sverremark Ekström, professor, immunologi, Stockholm