featured-nutter-960x270

Bidrag för forskningsrelaterade projekt

Forskningsfonden introducerade under 2013 en ny form av bidrag för forskningsrelaterade projekt. Dessa bidrag är avsedda för olika forskningsrelaterade projekt och bidragen är mindre i belopp än ordinarie forskningsanslag.