featured-allergiforskare-3-960

Aktuell Forskning

Allergiska reaktioner drabbar många organ i kroppen och fortfarande saknas viktig kunskap för att förstå hur de uppkommer. Men klart är att det är en kombination av genetisk sårbarhet och ändrade förhållanden i vår livsstil.
Här nedan hittar du ett axplock av olika forskningsprojekt som vi stödjer.